لباس زنانه


دسته‌بندی

کمی صبر کنید...

لباس خواب ساتن | مدل آرميتى

398,000 تومان

آرمیتی به معنای فروتنی، پاکی، محبت و الهه محبت است. جنس پارچه‌ی این لباس و شلوارک؛ ساتن سیلک بوده و بدن‌نما نمی‌باشد. درقسمت‌هایی از این ست مغزی‌دوزی شده‌است که کار را بسیار ظریف‌تر کرده است. این ست گزینه مناسبی برای تمامی فصول است وپارچه ای بسیار لطیف دارد، که خواب را برای شما عزیزان دلچسب تر میکند.این ست در سایزهای فری سایز ۱ و فری سایز ۲ موجود می‌باشند. لطفا پیش از خرید در انتخاب سایز و رنگ دقت فرمایید.


لباس خواب ساتن | مدل میشکا

378,000 تومان

میشکا (میچکا) در زبان مازندرانی به معنای گنجشک است. جنس پارچه‌ی این تاپ و شلوارک؛ ساتن سیلک بوده و بدن‌نما نمی‌باشد. اینست گزینه مناسبی برای تمامی فصول است و پارچه ای بسیار لطیف دارد، که خواب را برای شما عزیزان دلچسب تر میکند. این ست فری سایز است. لطفا پیش از خرید در انتخاب رنگ دقت فرمایید.


لباس خواب ساتن | مدل بهارین

378,000 تومان

بهارین به معنای بهاری یا منسوب به بهار است. جنس پارچه‌ی این پیراهن؛ ساتن سیلک بوده و بدن‌نما نمی‌باشد.پشت این پیراهن باز است و بند آن از پشت، روی کمر بسته میشود. این پیراهن گزینه مناسبی برای تمامی فصول است و همینطورمیتوانید این پیراهن را با یک کت چرم یا تدی و بوت بلند ست کنید و در مهمانی‌ها و دورهمی‌ها بپوشید. پارچه ای بسیار لطیف دارد، کهخواب را برای شما عزیزان دلچسب تر میکند.این پیراهن در سایزهای ۳۴ تا ۴۴ موجود می‌باشند. لطفا پیش از خرید در انتخاب سایز و رنگ دقت فرمایید.


لباس خواب ساتن | مدل نينا

378,000 تومان

نینا به معنای زیبایی، خوش‌اندامی و ظرافت است. جنس پارچه‌ی این پیراهن؛ ساتن سیلک بوده و بدن‌نما نمی‌باشد.در این پیراهن (روی کمر) دو بندینک به کار رفته یکی از داخل و دیگری روی پیراهن تا جلوی کار بسته شود. همانطور بند پیراهن قابلتنظیم (سوتینی) است. این پیراهن گزینه مناسبی برای تمامی فصول است و پارچه ای بسیار لطیف دارد، که خواب را برای شما عزیزاندلچسب تر میکند.این پیراهن در سایزهای ۳۴ تا ۴۴ موجود می‌باشند. لطفا پیش از خرید در انتخاب سایز و رنگ دقت فرمایید.


لباس خواب ساتن | مدل روجيار

456,000 تومان

روجیار به معنای آفتاب، روزگار است. جنس پارچه‌ی کراپ گیپور کشی بسیار لطیف و جنس شلوارک ساتن سیلک است و بدن‌نمانمی‌باشد.بند کراپ قابل تنظیم (سوتینی) ست و زیر کراپ و کمر شلوارک کشی ست. این ست گزینه مناسبی برای تمامی فصول است و پارچه ایبسیار لطیف دارد، که خواب را برای شما عزیزان دلچسب تر میکند.این ست در سایزهای ۳۴ تا ۴۴ موجود می‌باشند. لطفا پیش از خرید در انتخاب سایز و رنگ دقت فرمایید.


لباس خواب ساتن | مدل ژامك

298,000 تومان

ژامک به معنای آینه است. جنس پارچه‌ی ست ساتن سیلک میباشد.بند کراپ قابل تنظیم (سوتینی) ست و زیر کراپ و کمر شلوارک کشی ست. این ست گزینه مناسبی برای تمامی فصول است و پارچه ایبسیار لطیف دارد، که خواب را برای شما عزیزان دلچسب تر میکند.این ست در سایزهای ۳۴ تا ۴۴ موجود می‌باشند. لطفا پیش از خرید در انتخاب سایز و رنگ دقت فرمایید.


لباس خواب ساتن | مدل گلاويژ

398,000 تومان

گلاویژ کلمه‌ای کردی است و به معنای ستاره سهیل، نام ستاره‌ای که در شب‌های تابستان نمایان میشود است. جنس پارچه‌ی اورال ساتنسیلک میباشداورال شلوارکی و کمر کشی ست. پشت اورال لخت است و بند آن قابل تنظیم (سوتینی) است. دور اورال حاشیه‌ای لطیف به کار رفتهاست. این اورال گزینه مناسبی برای تمامی فصول است و پارچه ای بسیار لطیف دارد، که خواب را برای شما عزیزان دلچسب تر میکند.این اورال در سایزهای ۳۴ تا ۴۴ موجود می‌باشند. لطفا پیش از خرید در انتخاب سایز و رنگ دقت فرمایید.


لباس خواب ساتن | مدل آسكى

345,000 تومان

آسکی به معنای آهو ، کنایه از زیبایی و دلفریبی است که ریشه این اسم کردی‌ست .جنس پارچه‌ی ست ساتن سیلک میباشد.این ست شامل کراپ و شلوارک است، بند کراپ دور گردن گره میخورد و قابل تنظیم است، زیر کراپ و کمر شلوارک کشی ست. این ستگزینه مناسبی برای تمامی فصول است و پارچه ای بسیار لطیف دارد، که خواب را برای شما عزیزان دلچسب تر میکند.این ست در سایزهای ۳۴ تا ۴۴ موجود می‌باشند. لطفا پیش از خرید در انتخاب سایز و رنگ دقت فرمایید.


لباس خواب ساتن | ست پنج تکه | مدل هيلدا

35,000 تومان

هیلدا به معنای نیرومند و قوی است.جنس پارچه‌ی ست ساتن سیلک میباشد.این ست پنج تکه شامل روبدوشامبر، کراپ، شلوار، چشم‌بند و اسکرانچی است، بند کراپ قابل تنظیم (سوتینی) است، زیر کراپ و کمرشلوار کشی ست. جلوی روبدوشامبر با کمربند ساتن بسته میشود، کش چشم بند و اسکرانچی بسیار لطیف است، دور کراپ و پایینشلوار حاشیه ای بسیار لطیف به کار رفته است، این ست گزینه مناسبی برای تمامی فصول است و پارچه ای بسیار لطیف دارد، کهخواب را برای شما عزیزان دلچسب تر میکند.این ست در سایزهای ۳۴ تا ۴۴ موجود می‌باشند. لطفا پیش از خرید در انتخاب سایز و رنگ دقت فرمایید.


دسته‌بندی